Bøker om søvn

 

Blant ungdom og unge voksne med ASD, sliter hele 80% med søvnforstyrrelser i følge norsk forskning oppsummert i
Tidsskrift for norsk psykologforening.  Det er også høy forekomst hos barn med ASD ifølge forskningsprosjektet Barn i Bergen.  Derfor er det viktig å spre kompetanse om temaet, og i denne artikkelen har fylkeslaget samlet relevante boktips.  

«Søvnsykdommer» (2012) av Bjørn Bjorvatn. Denne boka beskriver hvordan ulike søvnsykdommer utredes og behandles. Det er egne kapitler om søvn ved psykiske og fysiske sykdommer, søvn og søvnforstyrrelser hos barn, ungdom og eldre. For å belyse søvnsykdommene best mulig inneholder kapitlene pasientkasuistikker.

«Barn og søvn» (2009) av Anne M. Wolland og Mona Skard Heierer en lettlest bok med en egen kapittel om barn med atferdsvansker (ADHD, Asperger syndrom eller høytfungerende autisme). Les en bokanmeldelse her.
Tidsskriftet «Søvn».  Tidsskriftet utgis et par ganger i året.  Første nummer kom i vår 2009.  Autisme er nevnt i artikkelen «Søvn og barne- og ungdomspsykiatri (se side 4 i pdf-filen).   
«Sleep and mental illness» (2010), redigert av Pandi-Perumal og Milton Kramer. Den tredje delen av boka består av en serie kliniske problemstillinger knyttet til søvn og forskjellige diagnoser, bl.a. autisme og ADHD. Boka er på engelsk men linken går til en norsk bokanmeldelse.
«Sleep better! A guide to improving sleep for children with special needs» (1998) ble anbefalt i en rapport om psykiske lidelser hos personer med Asperger syndrom og høytfungerende autisme (på side 53 her).
Tips:  Nasjonalt kompetansesenter for søvnsjukdommar har også laget en oversikt over bøker og brosjyrer om søvn.  
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer