Bøker kjøpt i 2019/2020

Fylkeslaget kjøpte mange spennende bøker til samlingen i 2019. Styret har dessverre ikke kapasitet til å drive med utlån av bøker, men du kan bla i bøkene på våre seminarer og konferanser. Du kan også spørre om ditt lokale bibliotek kan skaffe boka gjennom fjernlån fra et annet bibliotek.

Bøker rettet mot barn og ungdommer 

«Jeg har en bror» (2019) av Kristin Husby. Barneboka handler om Gustav, som har en bror med autisme. Gustav er både trist og sint fordi broren ikke vil leke med ham. Les mer om forfatteren, boka og søskenproblematikk på kk.no

«Grevlingdager» (2019) av Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus. Barneboka handler om en grevling som sliter med skolevegring. Les en bokanmeldelse på aspergerinformator.com og utdanningsnytt.no

«Vi jobber med følelser» (2013) av Angela Scarpa, Anthony Wells og Tony Attwood. Undertittelen er «For barn med høytfungerende autisme eller Asperger syndrom. STAMP metodens håndbok.» Opplegget passer best for barn i småskolealder (cirka 6-10 år). Se innholdsfortegnelsen her.

“M for autisme” (2016) av elevene fra Limpsfield Grange School, oversatt til dansk. Med utgangspunkt i egne erfaringer, har elevene skrevet en fortelling om en 13-årig jente på autismespekteret. Les en bokanmeldelse på dansk her. Du kan også bla i boka her

«Den største gaven: min historie om autisme» (2018) av Mia Tuft. Den illustrerte boka på 61 sider får frem stemmen til 8 barn og ungdommer på autismespekteret og seks søsken. Den inneholder også en tekst av Gro Dahle, som forteller om sin barndom med Asperger. Du kan se noen eksempelsider her

Bok og samtalekort rettet mot ungdommer og voksne på autismespekteret 

«Studieliv» (2015) av Annette Møller. Undertittelen er «En håndbok for studenter med autisme og andre med spesielle forutsetninger. Om alt som skjer i et studie og litt om det som foregår utenom.» Se innholdsfortegnelsen her.

«Spiss Fuelbox ASD,» utgitt av Spiss forlag. Denne esken med 170 samtalekort er laget for å skape en trygg, god og gjensidig ramme rundt samtaler med ungdommer og voksne med ASD. Den inneholder spørsmål i 10 kategorier. Se kategoriene, et eksempelkort og en video om metoden her

Bøker rettet mot voksne støttepersoner  

«Å forstå døden» (2019) av Torill Fjæran-Granum og Line Anita Kindholm. Innholdsfortegnelsen og bilder er tilgjengelige her i nettbutikken til Spiss forlag. Les en bokanmeldelse her. Fjæran-Granum har også holdt et videoinnlegg om temaet, som er tilgjengelig gratis her.   

«Partnerkompetanse» (2008), utgitt av Spiss forlag. Undertittelen er «Når en av oss har et barn med autismespekterforstyrrelse.» Se innholdsfortegnelsen her. 

«Autismens horisont» (2012) av Sara C. Danielsen Nygaard.  Dette er en  gavebok med vakre fotografier, der leseren får innblikk i livet og perspektivet til en gutt med autisme og hans familie. Et par sider er lagt ut her i nettbutikken til Spiss forlag. 

Verktøykasse for tillitsvalgte

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer