Bøker kjøpt i 2013

 
I 2013 kjøpte vi inn mange spennende bøker (med vekt på skolerelaterte bøker). Vi har ikke kapasitet til å drive med utlån av bøker i boksamlingen vår, men du kan bla i bøkene på våre seminarer og konferanser. Sjekk også med biblioteket i kommunen. Selv om de ikke har boka du leter etter, kan de likevel prøve å ordne fjernlån fra et annet bibliotek.


Etter utgivelsesår, i omvendt kronologisk rekkefølge:
«Sosiale historier som metode» (2013) av May Nyheim m.fl. Undertittelen er «Hjelp til å fremme sosial forståelse og fungering ved autisme og synshemning.» Gå til innholdsfortegnelsen.
«ABC om IOP.  Håndbok for lærere» (2013) av Lisbeth Iglum Rønhovde. Gå til innholdsfortegnelsen.
«IVAS» (2012) av Unni Andersen og Ellen Kleven. IVAS-permen (som bestilles via Statped) er beskrevet som «et informasjons- og kommunikasjonsverktøy tilpasset personer med Asperger syndrom.» Gå til innholdsfortegnelsen.
«Det er lurt å spørre» (2011) av Gunilla Gerland. Undertittelen er «Om Asperger syndrom og høytfungerende autisme.» Gå til innholdsfortegnelsen.
«Atferdsavtaler» (2010) av Børge Holden og Jonny Finstad (red.). Undertittelen er «Et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferd.» Gå til innholdsfortegnelsen.
«Barn og unge med Asperger syndrom i skolen» (2010) av Roar Engh. Gå til innholdsfortegnelsen.
«Broren min har autisme» (2009) av Jennifer Moore-Mallinos. Les vår bokanmeldelse.
«Tett på – hele dagen!» (2008) av Marit Kronen. Undertittelen er «Håndbok for assistenter i skolen.»Gå til innholdsfortegnelsen.
«Asperger syndrom og mobbing» (2007) av Nick Dubin. Undertittelen er «Strategier og løsninger.» Gå til innholdsfortegnelsen.
«Lær deg å lære 4» (3. oppslag 2006) av Harald Båsland og Bjarne Hovland. Innholdsfortegnelsen og et oppgaveeksempel er vedlagt.
«Martes bok» (2005) av Mie Mohlin og Magne Medhus. Dette er en barnebok på 109 sider. Gå til innholdsfortegnelsen.
«Undervisning i sosiale ferdigheter. En håndbok» (2002) av Stephen N. Elliott og Frank M. Gresham. Gå til innholdsfortegnelsen.


 
Se også «Fylkeslagets boksamling» og «Nye bøker i samlingen

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer