Bokanmeldelse: «Kan de ikke bare ta seg sammen»

Er du interessert i konsentrasjonsvansker, tics og/eller utfordrende atferd? Da er «Kan de ikke bare ta seg sammen» (2. utgave) noe  for deg. Klassikeren er skrevet av Lisbeth Iglum Rønhovde og vi anbefaler den på det sterkeste. I denne artikkelen kan du lese hvorfor samt finne eksempler på bokas mange interessante tips og temaer. 
Undertegnede fikk anbefalt boka fordi den beskriver tegn på ADHD på en mer gjenkjennelig måte enn diagnosekriteriene. Boka innfridde disse forventningene (les mer i ADHD-trekk) men den er også nyttig på mange andre måter!
Bokas undertittel er «Om barn og unge med ADHD og Tourette syndrom.» Målgruppa er alle som jobber i barnehager, skoler og PPT, men den har vist seg å være svært nyttig for foreldre også. Til og med ungdommer kan ha nytte av boka hvis de ønsker å lære mer om diagnosen sin.


Bokas sterke sider 
Selv når forfatteren skriver om diagnostisering, forskning og teori, har hun fokus på hva alt dette kan bety i hverdagen. Boka inneholder en del faguttrykk, men forfatteren prøver alltid å gi eksempler og forklare uttrykkene på en lettfattet måte. For eksempel beskriver hun serotonin som «det siviliserende nevrohormonet» og forklarer at det hjelper med selvkontroll og stresshåndtering.
Forfatteren presenterer utallige gode idéer som hun har utviklet eller fanget opp gjennom en lang karriere som spesialpedagog og PPT-rådgiver. Boka inneholder praktiske tips som kan brukes nesten uansett diagnose. Her er noen eksempler:

  • Hva bør man unngå under et raserianfall? Les mer her.
  • Hvordan kan lekser tilpasses? Ingen er tjent med lange, kranglingsfylte økter med lekselesing. Ved å bruke forfatterens tips til begrensede og målrettede lekser, kan eleven utvikle gode arbeidsvaner og finne læringsglede.
  • Hvordan kan man skape gode holdninger hos medelever? Om man ikke får foresattes tillatelse til å være åpen om diagnosen, kan en generell klassesamtale om funksjonshemning og rettferdighet bidra til bedre holdninger hos medelever. Man bør legge vekt på forskjellen mellom likt og likeverdig. Tilpasninger gjør at elever kan ha det noe ulikt på skolen, men de får et likeverdig utgangspunkt for læring.
  • Hvordan kan man skape mestringsopplevelser? Elever konsentrerer seg best og presterer best når de er motiverte og opplever mestring. Forfatteren kommer med mange gode tips og retningslinjer som gjør det lettere å skape gode faglige og sosiale opplevelser for elever med diagnose. Når vi likevel ikke treffer blink, kan det være fristende å skylde på eleven som har «spolert nok et godt initiativ.» Forfatteren understreker at vi bør heller prøve å forstå barnets perspektiv og tenke gjennom hva som gikk galt.

Bokas innhold 
Boka starter med informasjon om diagnosene, med egne kapitler om diagnostisering, kjennetegn i livsløpet, tilleggsvansker og teori/forskning.
Så kommer kapitlene om tiltak, med egne kapitler om medisinsk behandling, holdningsarbeid, pedagogiske tiltak og atferdsvansker. Boka er dessverre uten register, men innholdsfortegnelsen er bra og detaljert.
Gjennom hele boka legges det vekt på hvor viktig det er å:

  • unngå negative ringvirkninger på barnets selvbilde og psykisk helse
  • etablere et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet
  • ligge i forkant og forholde seg rolig til utfordrende atferd
  • kartlegge og analysere atferd. De voksnes stressnivå og samspillsstrategier er minst like store faktorer som miljøfaktorer og barnets egenskaper.

 
Om Tourette syndrom i boka
ADHD får mer plass i boka enn Tourettes syndrom, men de pedagogiske prinsippene er relevante uansett diagnose.
Boka inneholder to nyttige tabeller med eksempler på motoriske og verbale tics. Du kan se dem på side 14-15 i en masteroppgave som heter «Frihet og struktur
Boka inneholder også mange interessante observasjoner om Tourette syndrom. Her er et par eksempler:
– Elever med Tourettes er ikke alene om å si eller tegne obskøne ting. Typiske elever gjør det også, men ikke når en voksen følger med. Det er evne til å hemme impulser og vente til tid og sted passer som er unik for unge med Tourettes.
– Påståelighet er et trekk hos en del personer med Tourettes. Noen kan ikke ta nei for et svar og må alltid ha det siste ordet. Noen må alltid ha rett og sliter med å innrømme feil (uansett hvilke bevis man legger fram).
Du kan også lese mer om kjennetegn på Tourette syndrom på side 86-90 i boka og i artikkelen «Tics som tilleggsproblematikk
 
Tips:  Lisbeth Iglum Rønhovde har også skrevet «Tål mine tics, takk.» Les mer i vår bokanmeldelse

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer