Bokanmeldelse: Historier fra hverdagslivet

 
«Historier fra hverdagslivet» er en lettlest og interessant bok om sosial forståelse. Den inneholder blant annet en test og en interessant kapittel om humor. Les vår bokanmeldelse under.

 
Tittel:             «Historier fra hverdagslivet»
Forfatter:       Nils Kaland
Utgivelsesår:  2003
Forlag:             Gyldendal akademisk
Pris:                  kr. 210 pluss porto. Bestilles via Autismeforeningen i Norge.
 

Målgruppe:

Boka henvender seg til fagfolk og studenter i helse- og sosialsektoren og skoleverket.
 

Innhold og sterke sider:

Boka er lettlest og interessant — særlig den siste halvdelen, med bl.a. en kapittel om humor og en liste over  problemer som kan oppstå når man har en svekket sosialforståelse:

 1. Man får mange dårlige overraskelser pga svak evne til å forutsi hva andre tenker om ens handlinger.
 2. Man får problemer i samtale pga svak evne til ta i betraktning hva andre mennesker vet.
 3. Man kan bli uvenner med folk som prøver å hjelpe, pga svak evne til å forstå andres perspektiv.
 4. Man kan være lett bytte pga svak evne til å forstå bedrag.

 

Mentaliseringstesten 

Bokas undertittel er «En mentaliseringstest for personer med Aspergers syndrom eller høytfungerende autisme.»  Undertegnede mener at testen passer best for videregående elever og voksne. Hvis du trenger kartleggingsverktøy for barn og unge, se fylkeslagets artikkel «Kartlegging av sosiale ferdigheter
Testen består av 26 korte fortellinger. De dekker 13 forskjellige situasjoner som kan være vanskelige for personer med Asperger å forstå, blant annet:

 • løgn
 • billedlig tale
 • misforståelser
 • spydighet
 • sjalusi
 • dobbelt bløff
 • blandede følelser

Til hver fortelling er det 8 – 16 spørsmål som dekker både praktisk forståelse og sosial forståelse. Spørsmålene er ment å avdekke svakheter med å forstå sosial kommunikasjon, motivasjoner og andre ulike kvaliteter ved mellommenneskelig samspill.  
Fortellingene er ikke ment som underholdning, men de kunne kanskje vært litt mer engasjerende og lettere å kjenne seg igjen i.
Les mer om boka i Tidsskrift for den norske legeforening.
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer