Bokanmeldelse: «Jakten på sannheten om Asperger Syndrom»»

Denne boken er skrevet av Gustav Koi, som selv fikk diagnosen Asperger Syndrom da han hadde fylt 59 år. I denne boken leter han etter svarene på hva Asperger Syndrom er.

I utgangspunktet er boken lagt opp som en fagbok, men er interessant også for «mannen og kvinnen på gaten».

 Forfatteren har stilt elleve spørsmål til både fagfolk, men også til voksne med diagnosen. I tillegg prøver forfatteren, med eget utgangspunkt, å analysere en del av de svarene han får for å prøve å sette dette i en sammenheng.

Og det vi ser, er at det fortsatt er uenighet på flere punkter.

Forfatteren har vært flink til å trekke en rød tråd som viser oss lesere vei. 

Spørsmålene som forfatteren har stilt, fører oss inn på flere innfallsvinkler som har versert i det offentlige rom. Og det har medført at rykter har blitt sett på som sannheter. Derfor er det bra at dette blir belyst i denne boken, slik at man kan se om dette stemmer eller ei. Undertegnede har lært mye gjennom å ha lest denne boken, som er på 184 sider. Og det å selv ha denne diagnosen, og få en bedre oversikt over hva dette med å ha en autismediagnose er for noe, er av stor betydning. Jeg har selv fått lov til å bidra her også, om enn i en litt annen form enn i boken «Annerledes»., da jeg er med blant de tre voksne med diagnose som har svart på noen spørsmål, som er sitert i slutten av boken, for å vise litt om hvor forskjellig vi med Asperger syndrom er. «Har du møtt en med Asperger, så har du møtt en».

Jeg vil på det varmeste anbefale så mange som mulig å anskaffe seg denne boken, både fagfolk, pårørende, venner av Aspergere og folk med diagnosen selv. Det er defintivt mye «matnyttig» i boken som passer alle å lese om.

Boken får du tak i via SPISS sitt forlag: spiss.homestead.com/SPISS-Forlag.html

Gå til innholdsfortegnelsen

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer