Bokanmeldelse: «Annerledes»

Utgangspunktet for denne boken, kom av at leder i SPISS forlag, Torill Fjæran-Granum, fikk en mail fra en mor til en gutt med AS. Vedlagt i mailen var det en tekst fra hennes sønn, hvor han hadde gitt uttrykk for sin egen situasjon. Denne teksten var så bra skrevet, at dette bokprosjektet ble satt i gang. Resultatet av prosjektet ble boken «Annerledes», som utgis av SPISS Forlag.

 Den inneholder 38 forskjellige betraktninger om hvordan det er å leve med en AutismeSpekterDiagnose (ASD). Det er bidrag fra begge kjønn, og aldersspranget er i alderen 9-72 år. Totalt er boken på 213 sider, og bidragene spenner fra dikt, til flere sider med historier om hva den enkelte har opplevd på godt og vondt i forbindelse med det å ha en diagnose, men også for mange, hvordan det var å gå rundt og være usikker på seg selv og sine omgivelser.

Disse medforfatterne får, på hver sin måte, gitt uttrykk for det som betyr mest i deres egen tilværelse. Og det kommer frem på en slik måte at når man leser hvert enkelt bidrag, får en mye bedre forståelse for hvordan dette er for den enkelte.

Derfor vil denne boken bli et viktig bidrag i tiden fremover til å få andre til å kunne være til bedre støtte og hjelp for flere, og forhåpentligvis at flere som jobber innenfor helsevesenet, som skal være dem som «avdekker» diagnosen, at det å få dette på plass så tidlig som mulig, er av stor viktighet, men boken viser også hvor forskjellig mennesker med en ASD-diagnose er. Man kan ikke sette alle i «en bås». Det blir nemlig helt feil.

Undertegnede er en av dem som var så heldig å få være med på dette bokprosjektet, så eget bidrag blir av den grunn ikke «tatt med» i denne bokanmeldelsen. Det blir opp til den enkelte leser å bedømme.

 Men, med bakgrunn i å ha lest de andre sine bidrag, så vil jeg sterkt anbefale alle å kjøpe inn denne boken og gi bort til familie og venner som kan ha godt av å sette seg bedre inn i vår hverdag, da det er mye vi med en ASD-diagnose sliter med, som ikke «normale» personer gjør.

Denne boken burde også bli pensum på de utdanningsstedene som utdanner pedagoger og lærere, men også for de som jobber i helsevesenet på forskjellige nivåer.

Hvor får du bestilt boken: Se link øverst i artikkelen.

Gå til innholdsfortegnelsen

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer