Bli medlem?

AiN er ein samanslutning av personar med autismespekterdiagnosar (ASD), foreldre, føresette, pårørande, fagfolk og andre interesserte. 

AiN skal drive medlemsretta arbeid, likepersonsarbeid, opplysningsarbeid og interessepolitisk arbeid, samt oppmode og stimulere til forskning. 

Som medlem i Autismeforeningen vert du tilknytta det lokallaget der du bur, og kan delta på lokallaget sine aktivitetar og arrangement. 

Du kan melde deg inn ved å klikke på denne knappen (NB! Hugs å oppgi e-postadresse viss du vil at vi skal kunne sende deg info om kurs, aktivitetar, møter og arrangement.):