Bergen kommune oppretter ferietilskudd for personer med store hjelpebehov

Kajakker og kanoer dratt opp på svaberg

Bergen kommune innfører en tilskuddsordning der voksne innbyggere med store og sammensatte hjelpebehov, kan søke om midler til å reise på ferie i år.

Bystyret har vedtatt å etablere en tilskuddsordning for 2024. Målet er at flere voksne med utviklingshemming eller andre store hjelpebehov, skal få mulighet til å få gode ferieopplevelser. Tilskuddsordningen blir diagnosenøytral. I tillegg til tilskuddsordningen har kommunen organiserte feriereiser for personer med utviklingshemming.

– Nå sørger vi for at vi også ivaretar personer som ikke har mulighet til å være med på det organiserte ferietilbudet i regi av kommunen. Dette er viktig for å skape en rettferdig ordning som gir flere mulighet til å dra på en ferietur, sier Marte Monstad, byråd for eldre, helse og omsorg. 

Hvem kan søke?

Det er seks kriterier for å kunne bli tildelt feriemidler fra kommunen. Du må oppfylle alle kriteriene for å få tilskudd.  

  • Du har en medfødt funksjonsnedsettelse eller tidlig ervervet skade (før 18 år), som medfører store og sammensatte hjelpebehov store deler av døgnet. Målgruppen er personer med utviklingshemming eller andre store og sammensatte funksjonsnedsettelser.  
  • Du kan ikke reise uten ledsager.
  • Du kan ikke benytte deg av kommunens organiserte ferietilbud til personer med utviklingshemming.
  • Du har en dokumentert funksjonshemming. Hvis du ikke mottar helse- eller omsorgstjenester fra kommunen, må du legge ved dokumentasjon fra lege. I erklæringen bør legen beskrive bistandsbehovet ditt og hvor mange ledsagere du har behov for. 
  • Du må senest fylle 18 år i løpet av dette kalenderåret. 
  • Du må være bosatt og folkeregistrert i Bergen kommune.

Pårørende, verge eller fullmektig kan søke på dine vegne. Det er opp til den enkelte å bestemme innholdet i ferien, hvor dere skal reise og hvor lenge dere skal være borte. Hvor mange ledsagere du kan få tilskudd for, avhenger av varighet på reisen. 

Utgifter midlene kan dekke

Feriemidlene skal gå til å dekke utgifter i forbindelse med ferien som blant annet kost, losji, transport og inngangsbilletter. Satsen blir på mellom 2.500 og 2.750 kroner per ledsager. Dette avhenger av hvor mange som søker om tilskudd til ferie i år og antall ledsagere. 

Søknadsfrist

Frist for å søke om feriemidler er 14. juli 2024. Reisen må være gjennomført innen 31. desember i år. 

Søknadsskjema (PDF)

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer