Behov for kandidater til Råd for personer med nedsatt funksjonsevne (tidligere kalt Råd for funksjonshemmede) i Oslo.

Alle bydelene i Oslo har hvert sitt Råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Pr. idag har bydel Ullern og Grorud behov for kandidater.
Bydel Ullern har behov for 1 varamedlem, mens bydel Grorud har behov for 1 fast medlem og 2 varamedlemmer.

Bor du i en av bydelene og ønsker å være med i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, send oss en e-post og vi formidler det videre til bydelen.
Send e-posten til: oslo@autismeforeningen.no

Rådets medlemmer kommer som oftest fra bydelen den er i og sitter for en periode på 4 år. De følger samme periode som kommunepolitikerne. Inneværende periode går til 2019.

Det er 15 bydeler i Oslo: Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordre Aker, Nordstrand, Sagene, St. Hanshaugen, Stovner, Søndre Nordstrand, Ullern, Vestre Aker og Østensjø.  Husker ikke du ikke hvilken bydel du tilhører, sjekk her: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydelsvelger/

Det sentrale rådet, for hele Oslo: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/sentrale-rad/radet-for-personer-med-nedsatt-funksjonsevne/

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer