Behandlingsstudie med oksytocin nesespray

 

Et forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus søker deltagere. Prosjektet skal gjennomføre en studie av sosiale funksjoner hos personer med ASD etter å ha fått hormonet oksytocin via en ny og mer effektiv nesespray.

[no_toc]

Bakgrunn

Oksytocin er et hormon som produseres naturlig i kroppen, og som har flere funksjoner. Hensikten med studien er å undersøke sosiale funksjoner etter oksytocin administrert via nesen (nesespray), og sammenligne med sosiale funksjoner etter placebo.

Hva innebærer studien?

Nesespray fra OptiNose
Nesespray fra OptiNose
 • Screening
  • Generell helseundersøkelse, inkludert blodprøver og spørreundersøkelser
  • Opplæring i bruk av nesesprayen fra OptiNose AS
 • Testing
  • 3 behandlingsdager på ca. 3 timer hver
  • Oksytocin blir administrert via nesen (nesespray)
  • Sosiale kognitive øvelser på ca. 1 time
  • Blodprøver, blodtrykk, respirasjons- og hjertefrekvens vil bli målt

Hvem kan delta?

 • Menn mellom 18-35 år med autismespekterforstyrrelser (ASD)

 

Deltakerne vil få dekket kostnader i forbindelse med behandlingsdagene, begrenset oppad til kr. 2000.

Hvis interessert, ta kontakt med:

Øyvind Rustan
oyvind.rustan@medisin.uio.no
Telf: 97 56 88 85

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer