Behandling hos fysioterapeut

Hva gjør en fysioterapeut? Trenger personer med autisme/Asperger fysioterapi? Hva gjør jeg for å få hjelp av en fysioterapeut?

Hva gjør en fysioterapeut?

Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Deres grunnleggende oppgave er å arbeide for å bedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne. De jobber med både vurdering, veiledning, behandling, gruppetrening og oppfølging. Spesialutdannede fysioterapeuter kan også tilby terapiridning.
Fysioterapeuter driver også med informasjonsvirksomhet og formidling av hjelpemidler. I tillegg kan de delta i utarbeidelse av individuelle planer.

Trenger personer med autisme/Asperger fysioterapi? 

Forskning viser at motoriske vansker er svært vanlige hos barn med autisme/Asperger. Vanskene begrenser barnets deltakelse i lek, gym og friminutt. Vi voksne skjønner dessverre ikke alltid omfanget av vanskene. Vi undervurderer vanskene fordi barnet unngå aktiviteter det ikke mestrer, men også fordi vi mangler fagkompetanse. Derfor er det så viktig at barnet blir kartlagt/vurdert av en fysioterapeut som kan gi råd og veiledning.

Hva gjør jeg for å få hjelp av en fysioterapeut? 

Mange kommuner har en fysioterapeut knyttet til helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Hvis du er usikre på barnets motorisk utvikling, ta direkte kontakt med denne tjenesten (lærere, PPT o.l. må be om samtykke fra foreldrene først).
Ellers kan henvisning gis av lege, manuellterapeut eller kiropraktor. For å få trygderefusjon, må man bruke en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Barn under tolv år og pasienter med visse diagnoser er fritatt for egenandel ved behandling hos fysioterapeut. 
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer