Barnehage- og skolerettigheter

 

logoen til utdanningsdirektoratet

 

 

Fylkeslaget får ofte spørsmål om skolerettigheter. Det er godt å se at Utdanningsdirektoratet tar utfordringene på alvor og legger ut informasjon om rettigheter på www.udir.no.

Her linker vi til noen artikler som kan være av interesse: 


– «Informasjon om regelverk til foreldre» – Udir har laget en oversikt over skolerettigheter, som dekker 13 grunnleggende temaer.    

– «Behandling av klager og henstillinger om tiltak.» Skolen har plikt til å behandle henstillinger om tiltak. Elever og foreldre har rett til å klage på enkeltvedtak eller manglende enkeltvedtak. Her finne du nyttige brevmal til både skoler og foreldre.   

– «Hjelpemidler – eksamen.» Her finner du informasjon om bruk av hjelpemidler til sentralt gitt skriftlig eksamen og todelt eksamen. Det finnes egne regler for praksiskandidater og lærlinger 

– «Ikke vurderingsgrunnlag og individuell opplæringsplan.» Utdanningsdirektoratet har svart på spørsmål om en elev med individuell opplæringsplan (IOP) i et fag skal ha IV (ikke vurderingsgrunnlag) som vurdering i faget.

– «Retten til spesialpedagogisk hjelp og refusjon for barn i barnehage utenfor bostedskommune.» Utdanningsdirektoratet har skrevet om adgangen til å få spesialpedagogisk hjelp utenfor bostedskommunen. Avklaring av retten til spesialpedagogisk hjelp for barn i barnehage utenfor bostedskommunen og refusjonsplikt. Artikkelen inneholder også en redegjørelse for kommunens refusjonsplikt for tiltak som er gjennomført uten forutgående godkjenning.

– «Skyss for funksjonshemmede elever til annet enn nærskolen.» Utdanningsdirektoratet har svart på spørsmål om kommunen har ansvaret for hele skyssutgiften eller kun ekstrautgifter som påløper når eleven er innvilget skyss etter opplæringsloven § 7-3 første ledd og eleven får innvilget skoleplass ved en annen skole enn nærskolen.


 


Tips:  
Vil du lese mer om rettigheter? Gå til «Ikke tråkk på oss» og «Tror du det er gratis eller?«. Se også oversikten over rettighetsartikler på nettsiden vår.  

 

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer