Barnehage- og skolenyheter

I denne artikkelen finner du nyheter for barnehage og skoler, fersk informasjon om samarbeid med hjemmet pluss tips fra arkivet vårt. 


Tre nyheter for barnehager

Nye barnehagesider.  Utdanningsdirektoratet har tatt over ansvaret for viktige barnehageoppgaver.  På deres barnehagesider finner du informasjon om rammeplan, pedagogikk, regelverk, statistikk og forskning.  Gå til www.udir.no.
Familienettet er fornyetwww.familienettet.no er et nettsted for alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne.  Nå har nettstedet fått nytt innhold, nytt utseende og ny organisering av innholdet.  Her er et par relevante artikler:  «Barnehage,» «Skolestart» og «Hjelpemidler i barnehagen
Gøy med PC.  Moava har samlet linker til diverse lek-og-lær sider på barnehagenivå.  Her finner du datastøttede aktiviteter innen kunst, musikk, bokstaver, tall osv.  Slike aktiviteter kan ofte være både motiverende og belønnende for barn med autisme. 


Tre nyheter for skoler

Skolevegringsprosjekt.    Regionalt fagmiljø for autisme tok kontakt med fylkeslaget og ba oss om å spre informasjon om skolevegringsprosjektet.  De ønsker å få tak i flere deltakere.  Målgruppa er barn som går i 4-10 klasse og som har ASD — uavhengig om de har skolevegring eller ikke.  Les mer her.

Tips til gymtimen og fysisk aktivitet.  Akershus idrettskrets inviterer til kurset «Tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett for barn og unge med spesielle behov.»  Kurset arrangeres på kveldstid onsdag 14. mars 2012 på Skjetten.  Gå til invitasjonen.
Moava.  Moava er Norges mest brukte hjemmesideløsning for barnehager og skoler, men de har også flotte temasider med linker til nyttige ressurser.  Noen av sidene er for lærere, f.eks. «Spesialpedagogikk.»  Andre sider er til foreldre, f.eks. «Hjelp barna med lekser.»  Barn kan også bruke elevsidene ved å velge klassetrinn og bla gjennom et trygt utvalg av lærerike spill og nettsider, organisert etter fag. 


Tre nyheter om samarbeid med hjemmet

Banebrytende fra Lørenskog kommune.  «Tidlig intervensjon og langsiktig oppfølging: en handlingsveileder for barn i risiko» ble utarbeidet for bruk av barnehager og skoler i Lørenskog. Selv om den fokuser på mistanke om rus- eller psykiske problemer hos foreldrene, inneholder den mye nyttig ift bekymringssamtaler generelt. Se særlig del 4.  Gå til veilederen.
Nytt fra Kunnskapsdepartementet.  «Hjem-barnehage: et ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid» ble utgitt i samarbeid med Foreldreutvalget for barnehager.  Blant temaene er samarbeid med andre instanser (f.eks. PPT) på side 42-43.  Gå til ressursheftet
Om koordinatorrollen.  I denne brosjyren fra Helsedirektoratet finner du nyttig informasjon om det å være koordinator for individuell plan. Opplæring, oppgaver, og roller og forventninger er noen av temaene du kan lese om.  Gå til brosjyren.


Tre tips fra arkivet vårt

«Hva er hva, og hva gjør vi da?» Hva i all verden er forskjellen mellom barneautisme, atypisk autisme og Asperger syndrom? Hvorfor fikk barnet den ene diagnosen og ikke den andre? Og hva trenger vi å vite om barnet for å kunne sette i gang hensiktsmessige tiltak?
Spørsmål fra andre lærere.  I artikkelen «Mangfold i klasserommet» finner du relevante linker om diverse temaer som ble tatt opp under dialogkonferansen for grunnskoleansatte i oktober 2011. Du finner også foilene fra foredragene og linker til noen av brosjyrene som ble revet bort på konferansedagen.
«Interesser:  en kongevei til måloppnåelse.» Begrensede interesser og gjentakende atferd er ett av kjernesymptomene på autismespekterdiagnoser.  Vi blir ofte fristet til å få slutt på dem, og glemmer at de kan lede til bedre måloppnåelse gjennom økt motivasjon og trivsel. 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer