Barn med autismespekterforstyrrelser Rettigheter, støtteordninger og kompetansemiljø