Bærum kommune får refs

Spesialundervisningen kom med grunnskoleloven i 1975. Nå, 35 år etter innføringen, er det fortsatt unntaksvis at spesialundervisningen er i samsvar med lovverket, ikke engang på spesialskoler som Haug skole og ressurssenter:
«Bærum kommune har ikke et fullt ut forsvarlig system for å sikre at elevene ved Haug skole får oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven kapittel 5 om spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 13-10 annet ledd.»

– Sitat fra tillsynsrapport datert 17. desember 2009

Del på Facebook

 
Slik innledes et åpent brev fra Akershus fylkeslag til Bærum kommune.  Budstikka hadde allerede skrevet en kort artikkel om tilsynsrapporten i januar 2010, men brevet vekket ny interesse hos en journalist der.
Journalisten tok kontakt med både fylkeslaget, fylkesmannen, skolesjef i Bærum, og rektor ved Haug skole, og resultatet ble en fyldig artikkel om saken.  Les hele artikkelen her:  Side 1  Side 2.
Bærum er langt fra den eneste kommune som ikke klarer å følge lovverket fullt og helt.  Hva har akkurat din kommune gjort feil?  Ta gjerne en titt på artikkelen vår «Tilsyn i Akershus«, som inneholder et eksempel på tilsynsavvik fra hver kommune.
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer