Bading

Autismeforeningen har inngått avtale om bading i terapibasseng ved det nye Energisenteret for barn og unge ved Barne- og ungdomssjukehuset (Haukeland sykehus). Oppstart mandag 3. september 2018 kl 1800-1900. Det er ikke mulig å gå inn i garderoben før kl 1800, og alle deltakere må være ute fra garderoben senest kl 1900. Alle deltakere må ha med seg egen ledsager. Egenandelen er på 500 kr for høstsemesteret. Påmelding gjøres i deltakerens navn.

Badingen gjelder alle skoleuker.

Påmeldingsside