Avslutning

Nå har du kommet til slutten av Autismeforeningen sitt likepersonskurs. Håper du har fått ny innsikt, føler deg litt tryggere i rollen og vet hvordan du som likeperson skal komme i gang med arbeidet ditt. Innen vi avslutter kurset er det viktig at du leser mer om hvordan du rapporterer inn all aktivitet du utfører som likeperson samt fyller ut skjema for å bekrefte gjennomført kurs.

Innrapportering av aktivitet

Likepersonsarbeidet du som likeperson gjør gir Autismeforeningen økonomisk støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Som likeperson får du brukernavn og passord til nettsiden likeperson.no der du registrerer antall samtaler og aktiviteter du utfør som likeperson. Ja kurset du nå nettopp har gjennomført utløser også poeng.

Som tellende likepersonsaktiviteter regnes:
Oppsøkende likepersonsarbeid: En samtale mellom likeperson i organisasjonen og person med diagnose/pårørende i organisasjonens målgruppe, og som foregår ved personlig fremmøte. Andre former for erfaringsutveksling, anses ikke som oppsøkende likepersonsarbeid. Samtalen må være minst 20 minutter lang.

Samtalegruppe og aktivitetsgruppe: en tidsavgrenset (minimum 45 min) samling ledet av en likeperson.

Likepersonskurs: en tidsavgrenset aktivitet for opplæring av likepersoner. En kursdag må ha en varighet på minst to ganger 45 minutter. Det er alltid ansvarlig for aktiviteten som rapporterer inn dette på likeperson.no. For å få bruker eller få svar på ting knyttet til likeperson.no tar du kontakt på post@autismeforeningen.no.

Fyll ut skjema

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer