Utvalget er en oppfølging av et vedtak i Stortinget. Utvalget skal gjennomgå og vurdere dagens situasjon for personer med en autismeforstyrrelse eller en beslektet diagnose. Utvalget skal foreslå hvordan man kan forbedre tjenestene til denne gruppen gjennom hele livet.

Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU innen 31. desember 2019.
Du kan lese mer om Autismeutvalget her : https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-utvalg/autismeutvalget/id2605815/