Autismetreff for voksne over 18 år!

Første treff etter sommeren skjer Torsdag 14. september kl 19-21 på vårt kontor i Torggata 10 i Skien. Vi spiser pizza og planlegger høstens aktiviteter. Gratis for medlemmer.

Påmelding til telemark@autismeforeningen.no