Autismespektervansker/Asperger syndrom AKTIV FRITID i gruppe MÅLGRUPPE: Ansatte i kommuner og andre interesserte. Kurset er gratis

Velkommen til
Kristiansund kommune, Rådhuset, kommunestyresalen
mandag 21. september kl 9-16.00

eller Molde kommune, Knausensenteret (DPS Molde)
Tirsdag 22.september kl 9-16.00

KURSET ER GRATIS
Påmelding innen 4.9.15  til Aud.sissel.lovoll.suoranta@helse-mr.no
Begrenset antall plasser
Spørsmål kan rettes Voksenhabiliteringstjenesten
tlf. 71 12 31 00 sentralbord eller 71 12 31 25

Asker kommune, Aktiv fritid, har drevet Kreativ fritidsgruppe for personer med Asperger syndrom 18- 35 år fra 2011.
De har i år også startet grupper: Ung 18 år, 10-14 år og 14-18 år.
Asker kommune har mange gode erfaringer og synes deltakerne har blitt trygge og har vist økt grad av fleksibilitet
og sosiale ferdigheter, Vi vil gjerne fortelle dere mer om tilbudet

Helen Rygel

Utdannet spesial-hjelpepleier i psykiatri. Mange års erfaring innen psykisk helse. Har klinisk fagstige i Asperger syndrom i 2004. Har oppdragsavtaler og er veileder i prosjektet.

Thore Nordby

Er elektroingeniør. Han har 25 års erfaring med arbeidstrening for ungdom som har droppet ut av vg. skole. Han har mye kompetanse på data, film og musikk og har hatt video- verksted for ungdom. Har jobbet med tilrettelagte gruppe-aktiviteter i Aktiv fritid i mange år og kjenner godt til enkeltpersoner i målgruppen. Han har oppdragsavtaler i prosjektet.

Ellen Rustand

Er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Hun jobber med brukergruppe psykiatri i Aktiv fritid og har gjort det i mange år. Hun kjenner godt til målgruppen. Hun jobber 20 % i prosjektet.

Les mere i Program aktiv fritid i gruppe

Samarbeidsparter
Averøy, Vestnes, Molde, Kristiansund kommune,
Helse Møre og Romsdal, , LMS og Klinikk for barn og unge og Seksjon voksenhabilitering

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer