Autismespektervansker/Asperger syndrom Opplæring for ungdom fra 8. klasse våren 2019