Autismespekterforstyrrelser ikke lenger sjeldne

"Autismespekterforstyrrelser kan ikke lenger regnes som sjeldne lidelser," skriver barnepsykiater og forskningsleder Eili Sponheim på lederplass i siste nummer av Tidsskrift for den norske legeforening. Tidsskriftet presenterer en ny studie fra Sør-Trøndelag som viser en kraftig økning i diagnosen Asperger syndrom fra 2005 til 2008. Les mer her.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer