Autismeforeningen på Arendalsuka

For fjerde året på rad planlegger Autismeforeningen i Norge å delta på Arendalsuka, som i år vil finne sted fra 12. til 16. august. Vår tilstedeværelse på denne viktige arenaen har vært avgjørende for å belyse og løfte frem temaer av stor betydning for vår forening.

I år har vi planlagt vår største deltakelse noensinne. Vi vil arrangere to møter:
«Ufrivillig skolefravær – en samfunnsutfordring»

• mandag 12. august
• kl. 20.30 – 21.30
• Samfunnsteltet

Ufrivillig skolefravær har blitt en kompleks samfunns utfordring, og mange barn og ungdommer med autisme går ikke på skolen. Hvordan kan vi sikre at alle elever har lik tilgang til en utdanning, uavhengig av bakgrunn eller livssituasjon?
«Økt forekomst av autisme – økt behov for tilbud»

• tirsdag 13. august
• kl. 10.00 – 11.00
• Frivillighetsteltet

Fra 2018 til 2022 har antallet jenter med autisme økt med over 70 prosent. Autismestudiene viser
at også andelen barn med autisme øker, og 7 av 1000 barn får en autismespekterdiagnose. Det er lange ventetider i hele landet både for utredning og diagnostisering, men også for habilitering. Enkelte steder i landet er det opp til 80 ukers ventetid på oppfølging og tiltak etter diagnosen er satt.

STAND
I tillegg vil Autismeforeningen ha stand på Arendalsuka i Strandgaten 156. Her vil vi blant annet promotere at Autismeforeningen har blitt en solsikkeorganisasjon! Dette innebærer at våre medlemmer kan bestille solsikkekort som nøkkelbånd og informasjonskort, for å signalisere behov for tilrettelegging.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer