Autismeforeningen ønsker å hjelpe menneskene som rammes av krigen

krittegning av familie

Autismeforeningen i Norge er bekymret over det som skjer i Ukraina. Personer med funksjonsnedsettelse er blant de mest sårbare i kriser og konsekvensene er omfattende. Dødeligheten for personer med funksjonsnedsettelse er to til fire ganger høyere enn personer uten funksjonsnedsettelse i katastrofer.

Autismeforeningen stiller seg bak oppropet til den europeiske paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes organisasjoner EDF.

Brevet er også sent til norske myndigheter og humanitære aktører. Her trekkes det fram følgende punkter fra oppfordringen til EDF

  • Personer med funksjonsnedsettelser må på lik linje med andre sivile bli beskyttet mot vold, misbruk og dårlig behandling
  • Ha full tilgang til humanitær hjelp
  • Ha full tilgang til grunnleggende tjenester som vann og hygiene, utdanning, helsevesen, transport og informasjon
  • Forsikre at veiledning er tilgjengelig og blir forstått av alle

 

Innsamling

Autismeforeningen i Norge har valgt å støtte personer rammet av krigen på to måter

Innsamling på Vipps til Røde Kors og Flyktninghjelpen
Du kan hjelpe med å gi en enkeltgave på Vipps til 739305. Pengene deles mellom Røde Kors og Flyktninghjelpen. Alle pengene går uavkortet til nødhjelpen.

Innsamling sammen med Stiftelsen SOR på Spleis
Du kan også støtte en innsamling via Spleis. Stiftelsen SOR har nå i fellesskap med Autismeforeningen, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE) og Handikappede barns foreldreforening (HBF) opprettet en Spleis for å samle inn penger til arbeidet som nå gjøres for utviklingshemmede i Ukraina. Les mer om Spleisen her og støtt Spleisen her spleis.no/215354

Autismeforeningen har valgt å støtte hver innsamling med 5000 kroner.

 

Snakke om krigen

Det er viktig å snakke om hva som skjer i verden. Statped har lagd tematavler om krigen i Ukraina som kan brukes til dette. 

Redd Barna har også nyttige tips på hvordan du kan snakke om krigen med et barn.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer