Autismeforeningen bytter medlemsregister

Autismeforeningen er i en prosess med å bytte medlemsregister. Alle medlemmene har nå mistet tilgangen til Choo. Mange har sannsynligvis fått e-post med informasjon om at deres medlemskap er sperret. Dette betyr kun at tilgangen til det tidligere medlemssystemet er sperret, men dere er fortsatt registrert som medlem. Det kommer mer informasjon, når det nye medlemsregisteret er klart til bruk.

Verktøykasse for tillitsvalgte