Autisme og familieliv

Autismeforeningen har ved hjelp av midler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering laget et hefte om å leve i en familie der et barn har en autismespekterdiagnose.

Målsettingen med utgivelsen av dette heftet har vært å synliggjøre opplevelsene og erfaringene til familier som har barn med autisme. Opplevelser er riktignok subjektive, og erfaringene som deles i dette heftet er ikke de eneste, men eksempler på hvordan det kan være å leve i en familie med et barn med autisme.

Som historiene i heftet illustrerer kan det være både tunge og vanskelige sider ved å ha et barn i familien med autismespekterdiagnose. Likevel er det gleder og mange gode erfaringer også. Alle stemmene i heftet forteller om mestring, og at mestring henger sammen med at man aksepterer situasjonen man lever i.

Vi håper å vise tanker og erfaringer, som du kanskje kan kjenne deg igjen i, eller som kan gi deg nye ideer, uansett hvilke sko du har på!

God lesning!

Trykket utgave av heftet kan bestilles fra Autismeforeningen og koster kr 50,-

Pdf-versjon: Familiehefte

Verktøykasse for tillitsvalgte