Autisme og atferdsanalyse — til evigheten og forbi Magdalena Hernes, Kenneth Larsen

Dette er boken om Birk. Da han var nærmere to år, fikk han diagnosen autisme. Da startet en lang vei med læring og hardt arbeid for ham og familien – et arbeid som har båret frukter ved at Birk i dag går i vanlig klasse i barneskolen.

Boken er skrevet av Birks mor og spesialpedagog Kenneth Larsen, som har ledet arbeidet med opplæringen. Boken gir et godt innblikk i hvordan det er å leve i en familie med et barn med autisme, i de utfordringene en møter, og i den støtten en kan oppnå – om en kjemper for det.

Den nære koblingen mellom en mors beskrivelse og de faglige forklaringene gir boken et helhetspreg som både foreldre og fagfolk har nytte av, ikke minst for å gi retning for samarbeidet rundt barn med autisme.

En bok om EIBI opplegget som en del med barnautisme får tilbud om

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Spesialped/Autisme-og-atferdsanalyse

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer