Autisme i dag

Autisme i dag

Vi har den senere tid lagt vekt på ulike tema som utdanning, arbeidsliv og kvinner på spekteret. Innholdet dekker alt fra intervjuer, faglige artikler, bidrag fra faglig råd, ressursgruppen for voksne med ASD og informasjon om foreningens egne aktiviteter. «Autisme i dag» sendes digitalt på e-post til alle betalende medlemmer samt i fysisk utgave i posten til medlemmer som har bedt om det. Er du ikke medlem, kan du melde deg inn her: Innmeldingsskjema

Se mediakort for annonseringspriser og frister hvis du ønsker å bidra til Autisme i dag.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer