Autisme i dag 3/2021

I denne utgaven av Autisme i dag kan du blant annet lese et intervju med forfatter Olaug Nilssen, som tidligere i år ble tildelt Fritt Ords Pris. Olaug forteller om sønnen Daniel som har autisme, og som nå har flyttet til en barnebolig.

I tillegg kan du lese om Autismeforeningens arrangement på Arendalsuka, som hadde temaet: Har ikke mennesker med ASD rett til en god psykisk helse? Møtet førte videre til at Hege H. Liadal (Arbeiderpartiet) stilte skriftlig spørsmål til avtroppende helseminister Bent Høie (Høyre). I dette bladet kan du lese både hans skriftlige svar, og et intervju med Høie.

Dersom du er medlem i foreningen, skal du ha mottatt en lenke til bladet per e-post. Pleier du å motta Autisme i dag i posten, kan du forvente at den straks er fremme hos deg.

Er du ikke medlem av autismeforeningen? Meld deg inn her!

Verktøykasse for tillitsvalgte