Autisme i dag!

Årets siste Autisme i dag er nå ute!
I denne utgaven av Autisme i dag har vi fokus på kvinner med autismespekterdiagnose om kamuflering, identitet og tilhørighet. Du kan lese intervju med forfatter Lena Leeman om kunsten å forstå seg selv.
Vi har i tillegg intervjuet tre unge jenter som har deltatt på vår høstleir, og som forteller om hvordan de opplever det er å leve med ASD. I artikkelen «Autisme hos jenter – sjeldent eller bare oversett?» får du en introduksjon til hva forskningen sier om jenter og kvinner på spekteret.

Verktøykasse for tillitsvalgte