Autisme: hva eksakt er det?

En times tour de force-gjennomgang av endringer i synet på autisme de siste 20 år. Beklagligvis kun på engelsk.

I løpet av de siste tjue årene har det vært en dramatisk forandring av autismens status i samfunnet. Det som en gang ble betraktet som en sjelden og obskur tilstand, ser det nå ut til å være vanlig og kjente, som dekker et spekter fra personer med dyptgripende lærevansker til de som faller inn i kategorien av genier, inkludert kjendiser som Einstein, Wittgenstein og Andy Warhol. Hvordan kan vi da forstå fenomenet autisme i dag? For noen er det en epidemisk sykdom som følge av ulike former for miljøtoksisitet. For andre kan det best forstås som en nevrologisk lidelse, hvis årsak gjenstår å bli funnet av genetikken og nevrovitenskapene. For atter andre kan autisme best forstås som en postmoderne tilstand, som variasjon av menneskelig forskjell som fortjener å bli verdsatt og respektert, snarere enn behandlet og kurert. Et foredrag av Dr Michael Fitzpatrick som en del av Cardiff University ‘Science in Health «offentlig forelesningsserie».

Autism: what exactly is it? from Richard Stanton on Vimeo.

Over the past twenty years there has been a dramatic transformation of the status of autism in society. Once regarded as a rare and obscure condition, it now appears to be common and familiar, covering a spectrum from individuals with profound learning disabilities to those falling into the category of genius, including celebrities such as Einstein, Wittgenstein and Andy Warhol. How then can we understand the phenomenon of autism today? For some it is an epidemic disease resulting from diverse forms of environmental toxicity. For others it is best understood as a neurodevelopmental disorder, the cause of which remains to be found in the realms of genetics and neuroscience. For still others, it is best understood as a post-modern condition, as variety of human difference that deserves to be valued and respected, rather than treated and cured. A lecture by Dr Michael Fitzpatrick as part of the Cardiff University ‘Science in Health’ public lecture series.

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer