Støtt vårt arbeid!

Støtt vårt arbeid! Autismeforeningen i Norge jobber for at personer med ASD skal få tjenester som er helhetlige, langsiktige, individuelt…

Les mer

Høringssvar – tvangslovutvalget

8. november leverte Autismeforeningen i Norge (AiN) høringssvar til oppfølging av forslagene fra tvangslovutvalget. AiN mener: En større lovreform bør avvente til…

Les mer

EU prosjekt- NEURODIVERGENT

Autismeforeningen deltar i et Erasmus+ EU prosjekt ved navn NEURODIVERGENT, hvor vi skal utvikle, teste og implementere et praktisk rettet…

Les mer

Autismeforeningen i Norge, kort om Statsbudsjettet 2022

12. oktober 2021 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2022.Forslaget innebærer at mange av ordningene…

Les mer

Høstleir for ungdom med ASD!

Høstleir for ungdom med ASD! Vi har vært på Strandheim leirsted i Asker, sammen med en fantastisk gjeng ungdommer fra…

Les mer

Autisme i dag 3/2021

I denne utgaven av Autisme i dag kan du blant annet lese et intervju med forfatter Olaug Nilssen, som tidligere…

Les mer

Autisme i dag

I denne utgaven av Autisme i dag har vi fokus på arbeidsliv og mulighetene for arbeid for personer med ASD. …

Les mer

Høstleir for ungdom mellom 16 og 20 med en ASD

Autismeforeningen i Norge inviterer deg som er medlem til høstleir for ungdom mellom 16 og 20 år med en ASD.…

Les mer

Åpent digitalt møte om EIBI

Vestfold fylkeslag inviterer til åpent digitalt møte om Eibi i sammarbeid med Glenne regionale senter for autisme. Onsdag 14 april…

Les mer

– Kompetansen har vært litt for langt unna barna

Da kunnskapsminister Guri Melby selv jobbet som lærer på videregående skole, savnet hun informasjon om hva en autismediagnose innebar. Du…

Les mer

Verdens autismedag – Rett til opplæring og arbeid på lik linje med andre

FN-dagen for bevissthet rundt autisme markeres 2. april hvert år. Covid-19 har ført til ytterligere utfordringer når det gjelder likebehandling…

Les mer

Spørreundersøkelse fra Global Criminal Justice Survey

Et internasjonalt team av forskere og fagpersoner jobber med å generere nye bevis for beste praksis for å redusere, forbedre…

Les mer