Nyhetsbrev august 2013

sol med skolesakerDet har vært deilig med sol, sommer og ferie, men nå er det tilbake til hverdagen og dens rutiner – på godt og vondt. Kan vi ikke beholde sommeren litt til, ved å satse på gode stunder hvor vi bare nyter å være til? Ved å gjøre ingenting av og til, får vi den energien og gleden vi trenger i en krevende hverdag. (Har dere forresten lest artikkelen vår om å få mer tid og mer søvn?) 

 

Vi håper at dere finner mye interessant lesing i dette nummeret av nyhetsbrevet.  

Og til dere som er lærere, studenter eller har skolebarn, lykke til med nytt skoleår! 

  


telefon
Ring og få hjelp – Ergoterapeuter 

Ergoterapeuter foretar funksjonsvurderinger og finner tiltak som hjelper barn og voksne med funksjonsnedsettelse til å fungere så godt som mulig ut fra deres forutsetninger og behov. Målet er å fremme mestring, deltagelse og selvstendighet. En ergoterapeut kan for eksempel vurdere elevens blyantgrep og finmotorikk og sikre god sittestilling ved pulten.

En ergoterapeut kan også anbefale og søke om hjelpemidler, f.eks. kognitive hjelpemidler som hjelper mot vansker innenfor hukommelse, initiativtaking, tidsoppfattelse osv. Heftet «Man kan ikke ha kaos både i hodet og i omgivelsene» beskriver hvordan slike funksjonsnedsettelser kan påvirke hverdagen (fra side 9) og hvilke hjelpemidler som kan brukes (fra side 23). Selv om heftet tar utgangspunkt i personer med psykiske vansker, er det meste også relevant for personer med autisme/Asperger. 

Bistand fra kommunens ergoterapeut er gratis. De fleste kommuner har en ergoterapeut, men i enkelte kommuner tar man kontakt med fysioterapitjenesten. Det finnes også private ergoterapeuter, som f.eks. LoneS ergoterapi og Privat ergoterapi (begge i Oslo). NB: Fylkeslagets styre har ikke personlig erfaring med å bruke privat ergoterapeut. Linkene er kun til informasjon og er ikke en anbefaling. 

P.S. Har du gått glipp av tidligere innlegg i «Ring og få hjelp»? Les dem i arkivet.    


kunnskap.gifNytt i kunnskapsbanken

– «Inspirerende eksempler for lærere.» I denne artikkelen kan du se det gode arbeidet som gjøres rundt omkring. Artikkelen inneholder konkrete verktøy, inspirerende eksempler og korte filmer. 

– «Ofte-stilte spørsmål – elever med ASD.» Her finner du svar på 18 ofte-stilte spørsmål om elever med autisme eller Asperger syndrom, f.eks. «hva slags tiltak er vanlige?» og «hvordan bør medelever informeres?». 

– «Selvstendighet og stortingsvalget.» Å stemme i stortingsvalg er en vanlig del av å være en selvstendig voksen. Samtidig kan resultatene fra stortingsvalget endre premissene for et mest mulig selvstendig liv. I denne artikkelen har vi samlet informasjon om Stortingsvalg 2013 (valgomater, diverse relevante saker og en tilrettelagt diskusjonsgruppe).  

– «Plan for valgdeltakelse.» Artikkelen vår fra 2011 handler om å legge tilrette for valgdeltakelse. Den er oppdatert med nye linker.  


sm__nytt.gif

Smånytt

Ingen halvårsrapporter i år! I juni vedtok Stortinget vedtok endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Lovendringene trådte i kraft 1. august 2013.  I rundskriv F-04-13 gir Kunnskapsdepartementet en kort redegjørelse for hovedinnholdet i endringene, som dekker hele 9 områder.  Den mest kontroversielle endringen er at halvårsrapporten om spesialundervisning erstattes med én årlig rapport. FFO mener at halvårsrapporten er viktig for både underveisvurdering, kvalitetssikring og samarbeid med hjemmet. Nå bør vi foreldre se til at det innkalles til jevnlige møter for å dekke disse behov. 

Prosjekttilskudd innenfor hverdagsrehabilitering. Helsedirektoratet skal i høst dele ut tilskudd til kommuner som forsøker ulike modeller for hverdagsrehabilitering av personer med psykisk utviklingshemming. Hverdagsrehabilitering betyr at de som for eksempel mottar hjemmesykepleie eller annen bistand trenes opp til å bli mer selvhjulpne. Søknadsfristen er 10. september. Les mer her

Kreft og utviklingshemning. Har du brukt informasjonsmateriellet om kreft for personer med utviklingshemning? Da ønsker en fagkonsulent hos Aldring og helse å høre om dine erfaringer. Les mer her

Nyttige nettkurs. Dysleksi Norge tilbyr seks nettkurs. Temaene er: språkvansker, hjelpemidler, studieteknikk, dyskalkuli og dysleksi (ett kurs for foreldre og ett for lærere). Gå til kursoversikten

Tips om tilrettelagte treningstilbud. Venneriaktivitet.no er et nettsted med informasjon om sport, lek og mosjon for barn med nedsatt funksjonsevne – først og fremst i Oslo. Her vil du finne en kalender, oversikt over faste tilbud, støtteordninger og forslag til leker du selv kan bruke for å tilrettelegge et treningsopplegg. Gå til Venner i aktivitet.  

Sammen for vennskap. Mandag 2. september går startskuddet for kampanjen ”Voksne skaper vennskap.» Som i fjor er temaet hvordan vi voksne kan hjelpe barn og unge til å få venner og hindre at mobbing skjer. Les mer her

Bidra til bok om mobbing. Forfatteren ønsker å komme i kontakt med familier/individer som erfaring med mobbing (enten som ofre eller mobbere). Hun ønsker særlig å komme i kontakt med familier som har opplevd å få god hjelp i en vanskelig situasjon. Fristen er 15. september. Les mer herTips: På fylkeslagets nettside kan du lese om rettigheter for mobbeofre.

P.S. Gikk du glipp av viktige nyheter i juliutgaven? Les dem her.


kalender.jpgKalender

21.09.13 Klatring på Vulkan klatresenter (Oslo) 
23.11.13 Klatring på Vulkan klatresenter (Oslo) 

Foreldregruppene starter opp igjen etter sommerferien. Ta kontakt hvis du ikke allerede står på gruppelista. Send en epost til: 
nedre.ain.akershus@gmail.com (ang. treff i Lillestrøm)
vest.ain.akershus@gmail.com (ang. treff i Sandvika)
follo.ain.akershus@gmail.com (ang. treff i Ski)
ovre.ain.akershus@gmail.com (mangler fortsatt gruppeleder og fast møteplass)

Tips: Interessert i eksterne kurs og fritidstilbud? Da bør du ta en titt på kurs- og aktivitetsoversikten på nettsiden vår. Du kan også sjekke artikkelen vår om faste fritidstilbud i Akershus.   

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer