Aspergerbedriftene

Buskerud Fylkeslag av Autismeforeningen har nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider for å etablere egne bedrifter hvor vi kan ansette mennesker med Asperger syndrom, i stedet for at de skal leve et passivt liv på uføretrygd. Arbeidsgruppen har eget nettsted på www.aspergerbedriftene.no.

Formålet er å kunne utnytte den spisskompetansen mange personer med Asperger syndrom sitter inne med, men som de ofte ikke får bidratt med i arbeidslivet på grunn av sine sosiale vansker.

Arbeidsgruppen mener at den beste løsningen er å etablere egne bedrifter hvor mennesker med Asperger syndrom ansettes. Her vil de jobbe i en arbeidssituasjon som er tilpasset dem, sammen med en ledelse som kjenner deres særtrekk og hvordan de tenker.

Hva slags tjenester disse bedriftene skal tilby, og hva slags produksjon bedriften skal kunne ha, vil avhenge av hva slags spisskompetanse de ansatte med Asperger syndrom har. Det mest aktuelle er nok innen tekniske fag, da disse menneskene ofte er teknisk interesserte, veldig konkrete i tankegangen, og veldig nøyaktige.

Denne typen bedrift finnes allerede i Danmark. I Danmark drives firmaet Specialisterne, et firma som trener opp, og ansetter mennesker med Asperger syndrom. Deretter selges disse menneskenes spisskompetanse til næringslivet.

Kompetansen som selges er blant annet innen data, mobiltelefoner, finne feil i dataprogrammer, kildekoder ol. Her har disse et fortrinn fordi de er så veldig nøyaktige.

Vi er i dialog med Specialisterne, og det kan hende vi inngår et samarbeid med dem senere.

For info om Specalisterne se: http://specialisterne.dk

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer