Asperger syndrom – tips, råd og erfaringer

"Voksne Aspergere – En brukerveiledning for venner:  Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips" av Marlen Hegna Foss.

"Overlevelsesguide – for mennesker med Asperger syndrom" av Marc Segar, oversatt til dansk av Aage Sinkbæk

Carl Søderholm holder foredrag om livet med Asperger, og han var foreleser her i Akershus i høst 2008.  Linken gir eksempler på foredragsinnhold samt kontaktinformasjon.

"Det var en lettelse å få vite hvorfor jeg ikke var som andre": Om å få stilt en autisme- eller Asperger-syndrom-diagnose" av Nils Kaland.  Fra Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol. 45, nummer 2, 2008, side 127-132.
 
Blogginnlegg på norsk om et seminar med Tony Atwood.  Voksne med Asperger (inkludert de som har barn) er diskutert mot slutten av innlegget.