Asperger syndrom: Håndbok – Informasjon og tips til lærere i grunnskolen

Håndboken gir tips som lærere i grunnskolen raskt kan ta i bruk i pedagogisk praksis når elever har Asperger syndrom.

Håndboken er ment som en første støtte til lærere i grunnskolen som arbeider eller skal arbeide med elever med Asperger syndrom, og gir en oversikt over ulike sider ved Asperger syndrom med tips som lærere raskt kan omsette i sin pedagogiske praksis. Håndboken er gratis og utarbeidet av PPT i Stavanger kommune og Statped vest, og er et resultat av et lengre prosjektsamarbeid.

Klikk her for å lese mer og laste ned håndboken.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer