Årsmøtet for driftsåret 2023 blir avholdt 16.mars på Hotell Fritidsparken i Skien

Til alle medlemmer i Autismeforeningen i Norge, Telemark lokallag

Innkalling til årsmøte 16.03.2024 for driftsåret 2023

Tid: 15.30

Sted:​ Hotell Fritidsparken

Adresse: Moflatvegen 59, 3733 skien

Påmelding:​ Innen 2 mars.

Saksliste til årsmøtet

 1. Valg av 2 protokollførere 
 2. Valg av 2 stemmeberettigede representanter til å underskrive protokollen 
 3. Godkjenning av innkalling 
 4. Godkjenning av saksliste og dagsorden
 5. Årsmelding av foregående år 
 6. Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12 foregående år
 7. Revisors beretning 
 8. Budsjett for inneværende kalenderår 
 9. Innkomne saker 
 10. Valg
 1. Leder 
 2. Nestleder 
 3. Økonomiansvarlig 
 4. Minst to styremedlemmer 
 5. Minst to varamedlemmer 
 6. 2 tillitsvalgte revisorer, eller 1 statsautorisert revisor 
 7. Valgkomité

Program for dagen:

                  Oppmøte og registrering kl 15.30

                     Leder ønsker velkommen kl 15.45

                     Årsmøte 16-17

                     Pause 17-17.15

                     Medlemsmøte 17.15-18

                     Middag 18.00

Påmelding innen 2/3-24 med navn, og om du/dere skal ha middag. Gi beskjed dersom du har noen allergier. Påmelding på mail til telemark@autismeforeningen.no

Alle over 15 år med gyldig medlemskap har talerett, forslagsrett og stemmerett på årsmøtet.

Er du usikker på om du er medlem, så send oss en mail på telemark@autismeforeningen.no 

Nb! Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet og holdes hvert år. Årsmelding, regnskap, budsjett og valg er blant sakene som behandles på årsmøtet.

Fylkeslaget har er et valgkomité som finner kandidater til nytt styre, så ingen risikerer å bli valgt inn uten å selv melde seg til tjeneste for lokallaget.

Merk!! Sakspapirene blir sendt ut til alle medlemmer 2 uker før årsmøte. Saker man vil ha behandlet sendes til styret på mail senest 6 uker før årsmøtet. 

Velkommen! 

Vennlig hilsen styret

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer