Årsmøtet, 15.02.2017

Onsdag 15.02.2017 vart det avhelde årmøte i Fylkeslaget. Her er årsmelding og rekneskapet for laget.

ÅRSMELDING 2016

reknskap 2016

 

Årsmøte den 15.2.2017, referat