Årsmøteprotokoll 06.04.2013

Årsmøteprotokoll 06.04.2013……( lastes ned her)

Styret for 2013 ser slik ut:

Leiar:                Helga Iren Kvien, Volda, vald 1 år til 2014
Styremedlem:   Roger Rishaug, Vestnes, vald for 2 år til 2014
Styremedlem:   Gudbjørg Eiriksdottir, Ørsta, vald for 2 år til 2014
Styremedlem:   Hans Erik Stueflotten, Sykkylven, vald for 2 år til 2015
Styremedlem:   Laila Hauknes, Kristiansund, vald for 2 år til 2015
Varamedlem 1: Jostein Dalen, Stranda, vald for 1 år til 2014
Varamedlem 2: Hans Christian Flor, vald for 1 år til 2014

Revisor: Ståle Tangen, Molde, vald for 1 år til 2014

Valkomite:
Arne Solbakken, Kristiansund, leiar, vald til 2014
Inger Sandvik, Ålesund, vald til 2015
Bjarne Brunsvik, Kristiansund, vald til 2016