Årsmøtehelg

Den 10.-11. juni vil det arrangeres årsmøtehelg i Tromsø. I løpet av helgen vil dere bli bedre kjent med foreningen, få en tur til Polaria og bli kjent med hverandre. Det vil holdes et ekstraordinært årsmøte lørdag kveld, der det vil bli valgt et nytt styre i lokallaget.

Les med i arrangementet her