Årsmøte i Hordaland fylkeslag

Vedlagt er innkalling til årsmøtet i fylkeslaget. Vel møtt!

Innkalling årsmøte 2019