Årsmøte i Hordaland fylkeslag, Autismeforeningen i Norge

Årsmøte i

Hordaland fylkeslag, Autismeforeningen i Norge

torsdag 23. februar kl. 18.30Lærings- og Mestringssenteret,

Ulriksdal 2, 5009 Bergen.

Møtet starter kl 18.30 med et innlegg om vergemålsloven.
Foredraget holdes av Serine Margareth Ammerud Lauritzen fra Administrasjons- og verjemålsavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland.
Det ordinære årsmøtet starter ca kl 19.30. Det blir enkel bevertning.
Vi regner med å være ferdige ca kl 2100.
Påmeldingsfristen er nå utsatt til 19.februar.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

 

 1. Valg av møteleder og referent(er)

 

 1. Telling av antall stemmeberettigede

 

 1. Årsmelding 2016 – vedlagt
  • Forslag til vedtak: Årsmelding 2016 godkjennes

 

 1. Innkomne forslag – ingen saker er kommet inn

 

 1. Regnskap 2016 og budsjett 2017 – vedlagt
  • Forslag til vedtak Regnskap 2016: Regnskap 2016 godkjennes
  • Forslag til vedtak Budsjett 2017: Budsjett 2017 godkjennes. Aktiviteter og aktivitetsnivå tilpasses inntektsnivået i 2017.

 

 1. Valg – valgkomiteens innstilling til styre 2017:

 

Verv Namn 2016 2016 Valnemda sitt framlegg 2017
Leiar Truls Morten Kaland På val Kine Hellesø Baardsen (1 år)
Styremedlem Linda Haugland Ikkje på val Linda Haugland
Styremedlem Ingjerd Mongstad Sund Ikkje på Val Ingjerd Mongstad Sund
Styremedlem Elisabeth Johansen Ikkje på Val Elisabeth Johansen
Styremedlem Olaug Nilssen På val Åslaug Kalstad
Styremedlem Monica Helland Tøsse På val Kristin Whitehouse
Varamedlem Kine Hellesø Baardsen På val Cecilie Bjørhovde Wilhelmsen
Varamedlem Hildegunn Lerudsmoen På val Hildegunn Lerudsmoen
Varamedlem May-Sissel Jakobsen På val

 

 • Regnskapsfører: Asbjørn Leirvåg, ikkje med i styret. Kan fortsette. (1 år)
 • Revisor:                 Bjørn Inge Espenes  (1 år)
 • Valgkomite: Truls Morten Kaland, May-Sissel H Jakobsen, Monica H Tøsse, Olaug Nilssen

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer