Årsmøte i AIN Sogn og Fjordane, 17.02.21.

Tidspunkt: 17.02.2021, kl. 19.00 

Møte kjem til å bli digitalt og lenkje til møte vil bli sendt ut på e-post.

Sakliste: 

 1.  Godkjenning av innkalling og sakliste
 2.  Val av møteleiar
 3.  a. val av referent
 4. a. årsmelding 2019 b. rekneskap 2019 c. budsjett 2020 *)
 5. a. årsmelding 2020 b. rekneskap 2020 c. budsjett 2021
 6. Val til styret ved valkomiteen
 7.  Revisorar
 8. Aktivitetsplan 2021
 9. Val av to personar til landsmøte, 2.5 og 26. april. 2021 (digitalt)
 10. Val av personar til FFO sitt årsmøte
 11. Diverse informasjon frå AIN
 12. Eventuelt innkomne saker

Frist for innsending av saker er 10. februar 2021.

Alle hjarteleg velkommen å delta!

Gunn Sande 

-Leiar –

*) pga at årsmøtet vart utsett / avlyst pga. Koronautbrotet i 2020.

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer