Årsmøte for Oslo fylkeslag avholdes 8. mars 2017

ÅRSMØTE 2018

Styret vil med dette informere om at årsmøtet skal avholdes 8 mars kl 18.30
på Oppsal samfunnshus.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 15 februar 2018