Årsmøte 2020

Velkommen til fagkurs og årsmøte for driftsåret 2019 i Hordaland fylkeslag!

Tidspunkt: Lørdag 15.februar 2020 kl.10.00-17.00

Sted: Lærings- og mestringssenteret i Bergen, 4. etg.

(Adr. Ulriksdal 2, 5009 Bergen)

Program:

  • Kl.10.00: Registrering m/kaffe og te
  • Kl.10.30-15.00: Fagdel med tema «Juss og rettigheter». Foredragsholder er advokat Kristin Kramås
  • Ca.12.30: Lunsj
  • Kl.15.30: Årsmøte

Om tema og foredragsholder: 

Tema er Juss og rettigheter- oversikt over ytelser fra NAV og kommunale tjenester. Ytelser i et livsløpsperspektiv for brukere og pårørende i vår forening.

Kristin Kramås har lang erfaring med saker som gjelder mennesker med funksjonshemming, utviklingshemming, autisme, psykiske lidelser og eldre og andre som har behov for bistand fra det offentlige – med særlig fokus på økonomiske ytelser, retten til tjenester og behandling, tilrettelagt undervisning og vergemål.

Kramås bistår flere diagnoseforeninger med rettighets-oversikter og bistand i klage- og ankesaker ift økonomiske ytelser og tjenester. Hun driver også kurs- og foredragsvirksomhet innenfor sine fagområder.

Påmelding på skjema: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqC5bWSdH_i0HFPO2daUPmfu9xp-Lk-VVtI5CZovNkcS6tkA/viewform?usp=sf_link  innen 1.februar 2020.

Foredraget og årsmøtet er gratis for våre medlemmer. Egenandel for ikke-medlemmer er kr 200. 

Beløpet kan betales til kontonr.: 3633.62.36694 eller Vipps 94713.

Har du saker du ønsker behandlet på årsmøtet, ber vi deg sende disse på e-post til hordaland@autismeforeningen.no innen 4.januar 2020.

Endelig saksliste, og årsmøtedokumenter vil bli sendt ut 2 uker før årsmøtet. 

NB! Vi gjør oppmerksom på at kun medlemmer som har betalt medlemskontingent i 2019 har stemmerett på årsmøtet. 

Vel møtt!

Vennlig hilsen

-styret-

Autismeforeningen i Norge, Hordaland fylkeslag

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer