Årsmøte Autismeforeningen i Norge Nordland fylkeslag

Årsmøte i Nordland fylkeslag torsdag 8 mars 2018 klokka 19 i Festsalen Mellomåsveien4 Rønvik Bodø .
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 28 februar.
Saker kan sendes pr post til
Autismeforeningen Nordland fylkeslag
Judy Rafaelsen
Rundveien 19
8146 Reipå
E-post lrafa@online.no

Judy Rafaelsen
Leder