Familiegruppa

 Familie-gruppe starter med trim. Hilde Lokander står som leder. Ta kontakt med Anders for mere informasjon.