Årsmøte 2021

Styret minner om påmelding til vårt digitale Årsmøte på Zoom 15.mars.
Påmeldingsfrist er: 11. mars.
Påmelding gjøres via link på innkallingen nedenfor.
Håper flest mulig benytter anledningen og deltar på Årsmøtet og det nyttige foredraget om sosiale rettigheter i forkant av møtet.