ÅRSMØTE 2016

Til alle medlemmer i fylkeslaget!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Det innkalles til årsmøte i Finnmark fylkeslag av Autismeforeningen i Norge.

Tid: Lørdag 12. mars kl. 10.30
Sted: Thon hotell Hammerfest

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av årsmelding 2015
4. Godkjenning av regnskap 2015
5. Budsjett 2016
6. Handlingsplan 2016
7. Innsendte saker
8. Valg:
a. 2 styremedlemmer (for 2 år)
b. 2 varamedlemmer (for 1 år)
c. 2 revisorer
d. Valgkomité på 3 medlemmer

Regnskap for 2015 blir lagt frem på årsmøtet, etter revisjon.
Årsmelding, handlingsplan og budsjett vedlegges.
Frist for innkomne saker: 20.februar 2016.
Sendes til: finnmark@autismeforeningen.no
Dersom styret ikke mottatt innkomne saker, regnes denne innkallingen som endelig innkalling til årsmøte 2016.

Med vennlig hilsen
Gunnhild Berglen
Fylkesleder
Finnmark fylkeslag av Autismeforeningen i Norge
Utnes, 9925 Svanvik

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer